Onze naam: Sanātana Dharma

Sanatana: "Dat" wat zonder begin of einde is. "Dat" wat schepping in zich draagt. Het betekent zowel de hele schepping als wat aan de schepping vooraf ging.

Alles in de schepping verloopt cyclisch, er is een natuurlijke wetmatigheid: van geboren worden, bestaan en vergaan en terug oplossen in de oorsprong. Sanatana Dharma is de basis van alle religies. Het is verlangen, het streven naar het metafysische, dit is inherent aan de mens. Zonder duiding, van een opperwezen, godheid, persoon, groepering of sekte. Niets of niemand wordt uitgesloten.

De "Waarheid" die buiten het grofstoffelijke zintuiglijke waarnemingsveld valt kan worden ervaren.

Yoga is een systeem dat kan leiden tot de uiteindelijke "Waarheid" of "Zelfrealisatie". In de hele geschiedenis van de mensheid zijn er getuigenissen uit alle culturen van deze zelf - God realisatie.

Bewust of onbewust verlangen alle mensen Zelfrealisatie. Het is de basis van alle religies.

Vertrouwen, geloof versterken vanzelf als de mens zich verinnerlijkt. (echte meditatie, geen lauwe new age)

Op deze weg zijn tal van fijnstoffelijke ervaringen mogelijk. Bekend geworden mystiekers hebben het talent dit te verwoorden onder vorm van bvb poezie, boeken, muziek, of andere kunstvormen. Ze gebruiken hun religieuze traditie om hun ervaringen te verwoorden. Woorden zijn hierbij enkel richtingaanwijzers.

In India heeft deze ervaringswetenschap een unieke traditie.

Voor een verlichte Brahmaan zijn alle Veda's (Heilige Schriften) van evenveel nut als een waterbak voor een terrein dat overstroomd is. Bhagavad Gita h. II vers 46

Wat is Dharma: hiervoor is er geen echte vertaling mogelijk, vandaar een korte onvolledige poging tot omschrijven vanuit een individuele perceptie. Je eigen plicht of geroepenheid in dit leven, zo goed mogelijk benutten en uitvoeren. De mens evolueert daarin, met een bepaald doel: zich bewust worden van "Zichzelf" of "Ik". Ik, niet het ego, maar "Ik" als oorsprong van ik. "Ik ben die Is" Om tot dit doel te komen heeft elk van ons bepaalde mogelijkheden gekregen. Je kunt die mogelijkheden benutten of verwaarlozen.

"het is beter zijn eigen plicht, svadharma, te doen, zij het zonder enige verdienste, dan de plicht van een ander uitnemend te volbrengen, de plicht van een ander is vol gevaar."
Bhagavad Gita hfd 3 vers 35

  • Dharma ondersteunt de samenleving
  • Dharma onderhoudt de sociale orde
  • Dharma zorgt voor het welzijn en de vooruitgang van de Mensheid

Allegorie

Verschillende atomen hadden na een lange tijd door ruimte en tijd te hebben gereisd zich samengevoegd tot een waterdruppel. Onze druppel leefde o.a. als stalactiet eeuwen in een grot, borrelend in een onderaardse bron, tot hij werd opgenomen in een klein stroompje. De druppel verdampte werd regen, kwam in de riolen en terug in een rivier. Dit herhaalde zich keer op keer. Via een dammetje in de rivier, werd zijn weg verkort belandde hij sneller in de zee. Deze vermengde zich met de oceaan. De druppel herinnerde zich alles van de oorsprong, tot het ontstaan van het waterstofatoom ... en ... hoe dat geboren werd uit niets dat toch iets is "Bewustzijn".

Laksmi