Roots

  • A. Algemeen
  • B. De betekenis van Guru
  • C. Voorstelling van de lesgeefster Laksmi Hatha Yogacarya
  • D. Raja yoga

A. Algemeen

Het woord "yoga" is tweeledig, yoga is zowel het einddoel, als het systeem, de techniek om dit doel te ervaren.

Einddoel: Hierover kan je weinig zeggen als je het niet zelf ervaren hebt.

Boeddha drukte het zo uit toen men hem vroeg of God bestaat?
"Ik zeg niet dat God bestaat"
"Ik zeg niet dat God niet bestaat"

Het is als vliegen in het donker zonder te zien: je hebt enkel een kompas. In elke mens leeft bewust of onbewust verlangen naar "Eenheid".

Eenheid: dit begrip kan je niet vatten met het verstand. "Je kunt een term gebruiken maar geen is absoluut."
Lau Tse

"Yoga" is inherent aanwezig in de mens. Het is er altijd geweest in alle culturen in alle tijden. Onder verschillende namen. Je kan het einddoel van yoga benoemen als het ervaren van "Zijn" of "Bewustzijn". (Bewustzijn is een andere naam voor God, dit godsbegrip is dikwijls gepollueerd) Van God maakt het denken een soort van superman of vrouw.

Waarom denken dan veel mensen dat yoga zijn roots heeft in India?

In "India" "Bharata" is de maatschappelijke grond gedurende vele eeuwen van die aard geweest dat zij in hun cultuur "De Wetenschap van yoga" steeds hebben gecultiveerd, onderzocht en doorgegeven.

Vanaf de negentiende eeuw is er een verspreiding gekomen van dit Indische erfgoed, enerzijds door Yogis en Swamis die naar het Westen kwamen en later in de jaren zestig door de trektocht van vele westerlingen naar het Oosten. Voor deze periode waren dit enkelingen. Swami Vivekanada kwam als een van de eerste Swami's in de negentiende eeuw naar de VS. Swami Paramahansa Yogananda stichtte in 1920 de Self Realization Fellowship in VS.

De Engelsman Paul Brunton reisde door India vanaf 1930 van vorige eeuw en verwoorde het Indische gedachtegoed op een westerse manier.

yogeshvaranandaTijdens het maken van een wereldreis in juni 1971 kwam Swami Yogeshvarananda Sarasvati als fitte, dynamische tachtiger voor de eerste keer naar Belgie.
Hij werd o.a. ontvangen door de drie gebroerders Mertens. Meditatie was voor hen de belangrijkste techniek op het yogapad. Dit na de yamas en niyamas. Deze twee laatste termen staan voor zelfonderzoek om in praktijk het denken en handelen zuiverder te maken. Het leek liefde op het eerste gezicht.
Sri Atma Muni werd samen met zijn twee broers leerling van hem.

in 1976 richtte Atma Muni een Yoga-academie op, een vormingsinstituut voor de opleiding van Yogadocenten, onder de naam 'Sri Yogeshwarananda Yoga Mahavidyalaya' vzw, met goedkeuring van Swami Yogeshwarananda en gebaseerd op de principes van het Europees Basisprogramma.

In 47 jaar werden zo ruim meer dan 150 mensen gevormd.

Ondanks zijn hoge leeftijd en gezondheidsproblemen blijf Atma Muni nog steeds actief in het begeleiden van mensen op het yogapad en als directeur van de Yoga academie.

Voor zijn volledig curriculum ivb met yoga verwijs ik naar de yoganiketan website hier vindt u tal van artikels geschreven door Atma Muni.

Hierbij wens ik medestichter Suman … 1943/2021 … (Herman Seymus) te vermelden, ook hij heeft zich jaren onbaatzuchtig ingezet zowel in de yoga academie , voorzitter van de YFN. Leraar in de vervolmakingslessen en Satsanga. (voor volledig overzicht zie yoganiketan website)

Spiritualiteit kan niet verkocht worden, deze instelling hebben beiden, letterlijk doorgegeven aan de leerlingen, door hun jarenlange belangeloze inzet op de vele domeinen van het leven waar yoga werkzaam is.

De yoga vereniging in Mechelen werd een dochter vereniging van yoga Niketan India. De vereniging atma Vidya Bhavana verzorgt ondertussen nu al 55 jaar yoga lessen.

eerbetoonSuman

B. De betekenis van Guru

De Guru is iemand die het einddoel van Yoga kent uit eigen ervaring en anderen kan begeleiden op die weg.

Op deze weg is het (meestal) noodzakelijk ondersteuning te krijgen. De vraag komt altijd van de Shishya.

Het woord Guru mag niet verward worden met leraar, een leraar geeft kennis door.

Met de Guru heeft de Shishya een band van hart tot hart. De leiding die de Guru geeft is aangepast aan de persoonlijkheid en de maturiteit van de Shishya. Gezien dit een individueel gebeuren is en de persoonlijke Guru menselijke beperkingen heeft, is het aantal Shishya's dat hij kan begeleiden beperkt.

De zogenaamde guru's die een hele massa begeleiden geven een fout beeld van de inhoud van het woord Guru.

In de oude traditie van yoga ging de Shishya inwonen bij de Guru. Hier krijgt zij/hij leiding en een spirituele vorming door de Guru. Om zijn dank en erkentelijkheid te uiten verricht de Shishya taken in het onderhoud van het gemeenschappelijk samen zijn. Mogelijk wonen er meerdere Shishya's samen bij de Guru in een Ashram.

De Guru in de moderne tijd in het Westen

Wat volgt is uit mijn eigen ervaring.

In 1996 begon ik aan de opleiding voor yogaleraar in de Shri Yogeshwarananda Yoga Mahavidyalaya - yoga academie te Mechelen. Bij de aanvang van de academie had ik een vrij exotisch beeld van een guru: namelijk een verlichte persoon, die zeker uit India moest komen.

Al van bij het begin tijdens de lessen aan de academie, had ik heel grote appreciatie voor Atma Muni en Suman, beiden heel inspirerende leraars. Het veranderde mijn leven, dit tot verbazing van mezelf en mijn omgeving.

In 2000 vroeg ik Atma Muni of hij mijn Guru wilde worden. De begeleiding is heel subtiel: het zit hem in aanwijzingen. In een gesprekje kan je bij hem terecht wanneer je ervaringen wil delen uit meditatie. Met de jaren groeit de diepgang en liefde voor Atma Muni. Ik beschouw hem als een voorbeeld en geestelijke vader, dit alles zonder hem te willen kopiëren.

Algemeen

De Guru respecteert de onafhankelijke, zelfstandige persoonlijkheid van de Shishya. Een echte Guru dringt zich niet op. Hij begeleid de Shishya naar Zelfrealisatie.

C. Voorstelling van de lesgeefster Laksmi Hatha Yogacarya

Na een diepe levenscrisis, met de daaruit voortvloeiende levensvragen die niet meer konden genegeerd worden, is de zoektocht begonnen naar een antwoord op

"Wat is de zin van dit leven"

Leven we enkel om te werken, even plezier te maken, kindjes te krijgen, de nodige moeilijkheden (die er zijn in elk leven) te verwerken, dan oud worden en dood gaan...

linda van bunder

Mijn yoganaam is Laksmi en die heb ik gekregen van Atma Muni. Laksmi staat symbool voor spirituele overvloed.

Eind jaren 80 ben ik begonnen met yoga in het Yoga Centrum te Sint Niklaas.

Het leven heeft mij bij Atma Muni gebracht.

Na een vierjarige opleiding aan de yoga academie "Shri Yogeshwarananda Yoga Mahavidyalaya" in Mechelen het kreeg ik het diploma van Hatha Yogacarya.

Sinds 2009 geef ik les op de Vrije Ateliers te Sint Niklaas op donderdag namiddag.
In 2012 is yoga vereniging Sanatana dharma gestart.

Mijn motivatie om les te geven,

De praktijk van yoga heeft mij van binnenuit veranderd: zelfbewuster, vrolijker, en heeft vooral meer zingeving gebracht. Geen boeken kennis maar "een innerlijk weten". Dit kan je niet echt verwoorden. Het blijft echter mijn queeste. Ik wil het goede dat yoga mij brengt delen en doorgeven op een eenvoudige manier. Elke leerling kan het op zijn manier integreren in zijn leven.

Het is een langzame weg, waarbij dagelijks oefenen belangrijk is.

Mensen, leraars, de guru, zijn diegenen die je op weg helpen om uiteindelijk "jezelf" te ervaren.

Hierbij wil ik van harte de leraars bedanken van de yoga academie: Sri Atma Muni, Sri Suman, Sri Mira, Sri Dharma Muni, Yashoda Devi

D. Raja yoga

Leerlingen die naar de les komen, komen dikwijls vragen: Welke soort van yoga geeft u? Vanwaar al die verschillende benamingen van yoga?

De onderverdeling is enerzijds ontstaan om een bepaald deelaspect of specialisatie te benadrukken. bv Karma yoga legt de nadruk op het juist handelen. Bhakti yoga op devotie. Hatha yoga op het in evenwicht brengen van de prana (levensenergie in het lichaam)

Raja yoga is een systeem dat alle andere vormen van yoga omvat, en wordt daarom integrale yoga genoemd.

De Rishi Patanjali heeft het in een grijs verleden doorgegeven aan de mensheid. Het heeft een lange mondelinge traditie, die later op schrift is gesteld en gecommentarieerd door verschillende auteurs. Men noemt het ook "Astanga yoga". Astanga betekent acht. Het achtvoudig pad. Tijdens de lessen wordt dit kort uitgewerkt. De volledige studie en integratie in je eigen bestaan vraagt een gans leven.

Anderzijds heeft de verspreiding en de commercialisering van yoga als gevolg gehad dat sommige scholen of leraars hun eigen naam of een specifieke duiding toevoegden aan yoga.
Goed of slecht? Gebruik je gezond verstand bij de keuze van een opleiding. De kwaliteit wordt zeker niet bepaald door de (duurdere) prijs.

atma muniCitaat van Atma Muni uit de jaren zestig: "yoga wordt India's grootste exportproduct"