Waarom yoga beoefenen?

Door met de juiste instelling, geduldig yoga te beoefenen word je innerlijk vrij. Het is de bedoeling van yoga je niet afhankelijk te maken van wie of wat dan ook, ook niet van yoga!

In de hele geschiedenis van de mensheid heeft de mens zich levensvragen gesteld.

  • Waarom leven wij?
  • Waarom is er lijden in de wereld?
  • Wie ben Ik?

Het antwoord op deze vragen kan je vinden, in het in diepste van je wezen.

Via meditatie krijg je Inzicht.

In tal van oude culturen is deze kennis en de bijbehorende technieken gekend, zij heeft een lange mondelinge traditie en is later op schrift gesteld. Woorden echter zijn een uitdrukking van het verstand. Zij kunnen nooit de ervaring weergeven, vandaar het gebruik van symbolen. Onder de vorm van afbeeldingen, verhalen of abstracties. Deze zijn cultuurgebonden. De inhoud achter de symbolen is 'universeel en niet gebonden aan tijd of ruimte of plaats.' Hoe werkt de geest? De individuele geest krijgt zijn informatie via de zintuigen. In yoga noemt men dit manas (zintuiglijk denkvermogen), hierbij is de aandacht op de wereld gericht. Dit brengt verkleuring, versnippering en onrust in de geest. Dikwijls gebruikt men de metafoor van een film die wordt afgespeeld op een projectie scherm. Het scherm staat symbool voor Zuiver Bewustzijn de beelden voor het denken.
In meditatie leer je de aandacht naar binnen richten, voorbij het denken, de geest eenpuntig maken: het denken valt stil, de geest wordt transparanter en helderder.

"Yogas citta vritti nirodhah"
Yoga sutra 1,2 Patanjali.

Wanneer alle inhouden en processen in het Bewustzijn stil vallen Is het Bewustzijn leeg. Bewustzijn is zich dan Bewust van 'Bewust Zijn'

Gevolg de ervaring van Eenheid, Godservaring, Samadhi, Zelf-realisatie Vol-Ledigheid,

Deze woorden geven uitdrukking aan dezelfde inhoud. Het zijn hulpmiddelen om uitdrukking te geen van wat niet onder woorden kan worden weergegeven. Het vraagt oefening (sadhana), voordat de geest uit zichzelf eerst rustiger wordt en uiteindelijk volledig stilvalt. Bij vordering op deze weg groeit het inzicht dat men wat men gehoord heeft van zijn leraar, gelezen heeft in de klassieke schriften, juist is. De veranderingen die zich in de geest onbewust voltrekken manifesteren zich ook in het dagdagelijks leven. Dit drukt zich ook uit in de manier waarop men in het leven staat. De talenten die verborgen aanwezig zijn komen tot uitdrukking. De draagkracht voor moeilijkheden wordt groter.

Korte getuigenis,

Eind april 2015 kreeg ik de diagnose van dikke darm kanker. Het was wachten tot eind juni voor mijn operatie. Twee maanden van bezorgdheid en angst. Gelukkig kon ik dankzij mijn praktijk van yoga, mijn geest vrij rustig houden en niet nodeloos opgaan in hersenspinsels en dodelijke fantasie├źn. Gelukkige is de ingreep goed verlopen en was nabehandelen niet nodig.